top of page

Svečių registracija dėl COVID-19

Guest registration due to COVID-19

Dėmesio! Šią formą reikia užpildyti tik atvykus į restoraną. Attention! The form is to be filled at the restaurant on arrival. 

Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1468 "Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų" ir vėlesniais jo pakeitimais, maloniai prašome užpildyti šią formą | According to the decision of the Health Minister of the Republic of Lithuania - the Head of the State Emergency Operations from 16th of June 2020 no. V-1468 "On the necessary conditions for public catering and its subsequent amendments, we kindly ask you to fill this form:

Choose a time

Ačiū! Thanks!

bottom of page